MOSMEN

  Podstawy fizjologii wysiłku

Podstawy fizjologii ćwiczeń

  Ekonomia sportu

Ekonomia sportu

Ekonomia i myślenie ekonomiczne jest wokół nas i musimy się z tym mierzyć każdego dnia. Sektor sportowy również nie jest wyjątkiem.

  Marketing sportowy

Marketing sportowy

Rozwiniesz umiejętność prezentowania pisemnych i ustnych wyników badań marketingowych oraz analizowania danych empirycznych istotnych dla decyzji marketingowych w sporcie.

Pedagogika sportu

Pedagogika sportu

Pedagogika sportu jest dziedziną multidyscyplinarną, złożoną jednakowo z różnych dziedzin i należy do dziedziny nauk o sporcie jako jej subdyscypliny.