• MOSMEN

  Sportmenedzser mesterképzési tananyagok fejlesztése, különös tekintettel a sportgazdaságtan területére

  MOSMEN

  Project title: Development of the Master level of Sports Management with special emphasis on the field of Sports
  Project Acronym : MOSMEN
  Registration number: 2020-1-PL01-KA203-081993
  Duration of the project: 01/09/2020 – 31/08/2023
  Total budget: 265 903 EUR
  Coordinator: John Paul II University in Biala Podlaska, Poland
  Partners: University of Novi Sad, Serbia
                   University of Pecs, Hungary

  A közép- és kelet-európai (KKE) politikai és gazdasági változások nyomán a sportiparág teljes átalakuláson ment keresztül. A szocialista sportirányítási modell központilag irányította a sportegyesületeket, klubokat és sportszervezeteket. A piacgazdaság megjelenésével azonban új megközelítésre van szükség a sportirányítás különböző szintjein. A sportban egyaránt vannak profitorientált és non-profit szervezetek, amelyek különböző mértékben támaszkodhatnak magán- és közösségi erőforrásokra.

  A fenntartható működés alapja a sportszakmai és a gazdasági célok összhangja, valamint a menedzsment szemlélet elterjedése.

  Míg Észak-Amerikában és Nyugat-Európában ennek a megközelítésnek több évtizedes hagyománya van, ez a kelet-közép-európai régióra történelmi sajátosságai miatt nem mondható el. Az ágazatban óriási a hiány van azon sportszakemberekből, akik a sporttevékenységek sajátosságait éppúgy átlátják, mint a gazdálkodó szervezetek működési folyamatait, egyúttal pedig a két területet integrálni tudják munkájukba.

  A sportmenedzserképzés, mint a sporttudományi oktatás viszonylag fiatal területe, sem oktatási struktúrájában, sem tananyagaiban, sem oktatási módszertanában, sem intézményi hátterében nem kiforrott még a kelet-közép-európai régióban. Bár Magyarországon az elmúlt évtizedben már elindult a sportmenedzserek mester szintű képzése, ez nem mondható el a régió más országairól, így Lengyelországról és Szerbiáról sem. Ezen hiányosság felszámolása nélkül nehezen képzelhető el a sport területén a gazdasági viszonyokban bekövetkező valódi változás, amely feltételezi, hogy a sportszervezeteket jól képzett, mind sport-, mind közgazdasági ismeretekkel rendelkező szakemberek irányítsák.

  A projekt igyekszik hozzájárulni ennek a sporttudományi oktatásbeli hiányosságnak a megszüntetéséhez azáltal, hogy megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmazó tananyagokat biztosít a jövő sportmenedzsereinek. Mindegyik részt vevő intézmény teljes mértékben elkötelezett a közép-kelet-európai sportmenedzseri oktatás alapjainak lerakása és fejlesztése mellett.

  A projekt célja, hogy innovatív e-learning technikák alkalmazásával a 6 kiemelt, angol nyelvű kurzus beépüljön a három részt vevő egyetem sportmenedzseri képzésébe, így fontos és hasznos ismereteket nyújtva a hallgatók és oktatók számára egyaránt.

  A projekt nem csak a projektben résztvevő egyetemek, hanem a környező országok (Szlovákia, Csehország, Románia, Szlovénia és Horvátország) esetében is segítségül szolgálhat a közép-kelet-európai régió sportmenedzserképzés fejlesztéséhez azáltal, hogy a frissített tananyagokat további felhasználásra mindenki számára elérhetővé teszi. A projekt elsődleges célcsoportja azok a leendő egyetemisták, akik a kidolgozott tantervek alapján sajátíthatják el a piacorientált sportmenedzsment kulcskompetenciáit és alapvető tudáselemeit. További célcsoportot jelentenek azok az egyetemek, amelyek szeretnék akkreditálni sportmenedzser képzésüket, és szeretnék a projekt keretében kidolgozott tananyagokat beépíteni oktatási portfóliójukba. A harmadik célcsoportot pedig a sportági szereplők jelentik, akik a projekt eredményei segítségével és a képzési program elvégzésével képesek lesznek működésüket racionalizálni, az Európai Unió Fehér Könyve által megfogalmazott célok és elvek mentén az európai sportmodellhez igazítani, mindezek révén pedig sportágazatban meghonosítva az üzleti mechanizmusokat megerősítik az ágazat jelentőségét az európai gazdaságon belül.

  A projektet, mint nemzetközi együttműködést a résztvevő partner egyetemek szakembereinek együttműködése alapozza meg, akik magas fokú képzettséggel rendelkeznek a legkorszerűbb tudományos kutatási eredmények tananyagokba történő beépítéséhez. Ezen túlmenően a partnerség révén a partnerintézmények nagy múltra visszatekintő és bevált oktatási módszertana is frissíthető. További hozzáadott értéket jelenthet a (sport)kultúra-specifikus nemzeti sajátosságok és legjobb gyakorlatok beépítése az új tananyagok esettanulmányaiba.

  Végül, de nem utolsósorban a konzorciumi partnerek együttműködése megalapoz további oktatási és kutatási együttműködéseket is.

   

  Sportmenedzsment

  Egészség Sport

  Minden nap olyan döntéseket hozunk, amelyek hatással vannak erőnlétünkre és egészségünkre, és az egyik alapvető egészségmagatartás a fizikai aktivitás. Ez befolyásolja az ember napi működésének legtöbb aspektusát.
  Az Egészségsport tanfolyam elvégzésével elsajátíthatja a legújabb ismereteket az egészségsport tervezéséről, programozásáról és optimalizálásáról, valamint megismerheti a nem fertőző betegségek etiológiáját és kockázati tényezőit. Készségeket szerezhet az egészségi állapotok diagnosztizálásában, a kockázati tényezők azonosításában és a különböző korcsoportok számára a testmozgásra vonatkozó ajánlások megfogalmazásában.
  A tanfolyam során megtanulod, mi az a funkcionális edzés, hogyan programozd és optimalizáld a gyakorlatokat helyesen a legújabb tudományos ismeretek és szakértői ajánlások felhasználásával az egészséges szokások fokozatos kialakítása érdekében.
  Megismerheti a táplálkozás egészségsportban betöltött szerepével kapcsolatos legkritikusabb kérdéseket is.


  Egészségsport

  Az edzésélettan alapjai

  Sportközgazdaságtan

  A sporttudományi kutatások módszertana

  Sportmarketing

  Sportpedagógia

  The publication reflects only the position of the author(s). The European Commission and the National Agency are not responsible for the substantive content published therein or for the use of the information therein contained.
   
  Unless otherwise stated, all materials on the site are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).