• MOSMEN

  A sportmenedzsment mesterfokozatának fejlesztése, különös tekintettel a sportgazdaságtan területére

  Mosmen

  Project title: Development of the Master level of Sports Management with special emphasis on the field of Sports Economics
  Project Acronym : MOSMEN
  Registration number: 2020-1-PL01-KA203-081993
  Duration of the project: 01/09/2020 – 31/08/2023
  Total budget: 265 903 EUR
  Coordinator: Panstwowa Szkoła Wyzsza im. Papieza Jana Pawla II w Bialej Podlaskiej, Poland
  Partners: University of Novi Sad, Serbia
                   University of Pecs, Hungary

  A közép- és kelet-európai (KKE) politikai és gazdasági változások nyomán a sportipar teljes átalakuláson ment keresztül. A szocialista sportirányítási modell központilag irányította a sportegyesületeket, klubokat és sportszervezeteket. A piacgazdaság megjelenésével azonban új megközelítésre van szükség a sportirányítás különböző szintjein. A sportágban egyaránt vannak profitorientált és non-profit szervezetek, amelyek különböző mértékben támaszkodhatnak magán- és közös erőforrásokra.
  Gyakori azonban, hogy fenntartható működésük alapja a sport-gazdasági célok összhangja, valamint a menedzsment szemlélet elterjesztése.
  Míg Észak-Amerikában és Nyugat-Európában ennek a megközelítésnek több évtizedes hagyománya van, ez a kelet-közép-európai régióra történelmi sajátosságai miatt nem mondható el. Az ágazatban óriási a hiány a sporttevékenység sajátosságaiba, valamint a gazdálkodó szervezetek működési folyamataiba egyaránt rálátással rendelkező szakemberekből, akik egyúttal ezt a két területet be tudják építeni munkájukba.
  A sportmenedzserképzés, mint a sporttudományi oktatás viszonylag fiatal területe, sem oktatási struktúrájában, sem tananyagaiban, sem oktatási módszertanában, sem intézményi szintjében nem érett meg a kelet-közép-európai régióban. Bár Magyarországon az elmúlt évtizedben már elkezdődött a sportmenedzserek MSc képzése, ez nem mondható el a régió más országairól, így Lengyelországról és Szerbiáról. Ennek a hiányosságnak a kijavítása nélkül nehezen képzelhető el a sport területén a gazdasági rendszer valódi változása, amely feltételezi, hogy a sportszervezeteket jól képzett, mind sport-, mind közgazdasági ismeretekkel rendelkező szakemberek irányítsák.

  Ez a projekt igyekszik hozzájárulni ennek a szakadéknak a megszüntetéséhez a sporttudományi oktatásban azáltal, hogy megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmazó tanterveket biztosít a jövő sportmenedzsereinek. Minden részt vevő intézmény elkötelezett a közép-kelet-európai sportmenedzseri oktatás alapjainak kialakítása és fejlesztése mellett.

  A projekt célja, hogy innovatív e-learning technikák alkalmazásával a 6 kiemelt angol nyelvű kurzus beépüljön a három részt vevő egyetem sportmenedzseri képzésébe, amely a sporttudományi oktatásban fontos és hasznos ismereteket nyújt a hallgatóknak és oktatóknak.

  Ez a javaslat alapvető lépésként szolgálhat a kelet-közép-európai régió sportmenedzserképzési hiányosságainak orvoslására nemcsak a projektben résztvevő egyetemek, hanem a környező országok (Szlovákia, Csehország, Románia, Szlovénia és Horvátország) esetében is. azáltal, hogy felkínálja számukra a frissített tananyagokat további felhasználásra. A projekt elsődleges célcsoportja a leendő egyetemisták, akik a kidolgozott tantervek alapján sajátíthatják el a piacorientált sportmenedzsment kulcskompetenciáit és alapvető elemeit. További célpontok azok az egyetemek, amelyek szeretnék akkreditálni a sportmenedzseri tanterveket, és a projekt keretében kidolgozott tananyagokat beépíteni a kínált felsőoktatási portfóliójukba. A harmadik célcsoportot a sportági szereplők jelentik, akik a projekt eredménye alapján a program befejeztével képesek lesznek működésüket racionalizálni, a meglévő európai sportmodellekhez igazítani a 2011-ben megfogalmazott célok és elvek mentén. Az Európai Unió Fehér Könyvei, valamint a sportágazat üzleti mechanizmusokra fektetése, ezzel erősítve az ágazat jelentőségét az európai gazdaságon belül.

  A nemzetközi együttműködést a partneregyetemi szakemberek együttműködése indokolja, akik magasan képzettek a legkorszerűbb tudományos kutatási eredmények beépítésére a kidolgozandó tantervekbe. Ezen túlmenően ezzel a partnerséggel a partnerintézmények nagy múltra visszatekintő és bevált oktatási módszertana is kicserélhető. Végül hozzáadott értéket jelenthet a (sport)kultúra-specifikus sajátosságok és legjobb gyakorlatok beépítése az új tantervek esettanulmányaiba.
  Végül, de nem utolsósorban a konzorciumi partnerek együttműködése a projekt keretében megalapozza

   

  SPORTS MANAGEMENT

  Egészség SPORT

  Minden nap olyan döntéseket hozunk, amelyek hatással vannak erőnlétünkre és egészségünkre, és az egyik alapvető egészségmagatartás a fizikai aktivitás. Ez befolyásolja az ember napi működésének legtöbb aspektusát.
  Az Egészségsport tanfolyam elvégzésével elsajátíthatja a legújabb ismereteket az egészségsport tervezéséről, programozásáról és optimalizálásáról, valamint megismerheti a nem fertőző betegségek etiológiáját és kockázati tényezőit. Készségeket szerezhet az egészségi állapotok diagnosztizálásában, a kockázati tényezők azonosításában és a különböző korcsoportok számára a testmozgásra vonatkozó ajánlások megfogalmazásában.
  A tanfolyam során megtanulod, mi az a funkcionális edzés, hogyan programozd és optimalizáld a gyakorlatokat helyesen a legújabb tudományos ismeretek és szakértői ajánlások felhasználásával az egészséges szokások fokozatos kialakítása érdekében.
  Megismerheti a táplálkozás egészségsportban betöltött szerepével kapcsolatos legkritikusabb kérdéseket is.


  Egészség SPORT

  A testmozgás élettanának alapjai

  Sportgazdaságtan

  Kutatási módszertan a sporttudományokban

  Sport Marketing

  Sportpedagógia

  The publication reflects only the position of the author(s). The European Commission and the National Agency are not responsible for the substantive content published therein or for the use of the information therein contained.
   
  Unless otherwise stated, all materials on the site are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).