• MOSMEN

  Przygotowanie programu studiów magisterskich z zakresu zarządzania sportem

  MOSMEN

  Project title: Development of the Master level of Sports Management with special emphasis on the field of Sports
  Project Acronym : MOSMEN
  Registration number: 2020-1-PL01-KA203-081993
  Duration of the project: 01/09/2020 – 31/08/2023
  Total budget: 265 903 EUR
  Coordinator: John Paul II University in Biala Podlaska, Poland
  Partners: University of Novi Sad, Serbia
                   University of Pecs, Hungary

  Branża sportowa przeszła całkowitą transformację w następstwie zmian politycznych i gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Socjalistyczny model zarządzania sportem dominował w kierowaniu związkami sportowymi, klubami i organizacjami sportowymi w sposób centralnie kontrolowany. Jednak wraz z pojawieniem się gospodarki rynkowej, potrzebne jest nowe podejście na różnych poziomach zarządzania sportem. W branży sportowej istnieją zarówno organizacje nastawione na zysk, jak i organizacje non-profit, które mogą polegać na prywatnych i wspólnych zasobach w różnym stopniu.

  Powszechnie wiadomo, że podstawą zrównoważonego działania tych organizacji jest harmonia celów sportowych i ekonomicznych oraz upowszechnianie odpowiedniego podejścia do zarządzania.

  Podczas gdy w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej podejście to ma dziesięciolecia tradycji, tego samego nie można powiedzieć o regionie Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na jego cechy historyczne. W sektorze istnieje ogromny niedobór profesjonalistów, którzy mają wgląd zarówno w specyfikę działalności sportowej, jak i w procesy operacyjne organizacji biznesowych, a jednocześnie są w stanie zintegrować te dwa obszary w swojej pracy.

  Edukacja w zakresie zarządzania sportem, jako stosunkowo młoda dziedzina w edukacji sportowej, nie dojrzała pod względem struktury edukacyjnej, materiałów dydaktycznych, metodologii nauczania ani poziomu instytucjonalnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chociaż kształcenie menedżerów sportowych na poziomie studiów magisterskich rozpoczęło się już na Węgrzech w ostatniej dekadzie, nie można tego samego powiedzieć o innych krajach regionu, takich jak Polska i Serbia. Bez skorygowania tego niedociągnięcia trudno jest wyobrazić sobie prawdziwą zmianę systemu gospodarczego w dziedzinie sportu, który zakłada, że organizacje sportowe są prowadzone przez dobrze wyszkolonych profesjonalistów posiadających wiedzę zarówno w dziedzinie sportu, jak i ekonomii.

  Projekt MOSMEN stara się wypełnić tę lukę w edukacji sportowej poprzez zapewnienie programów nauczania, które zawierają odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną dla przyszłych menedżerów sportowych. Wszystkie uczestniczące w projekcie  instytucje są zaangażowane w tworzenie i rozwijanie podstaw edukacji w zakresie zarządzania sportem w Europie Środkowo-Wschodniej.


  Celem projektu jest włączenie 6 priorytetowych kursów w języku angielskim do edukacji w zakresie zarządzania sportem na trzech uczestniczących w projekcie uniwersytetach przy użyciu innowacyjnych technik e-learningowych, które zapewnią studentom i nauczycielom ważną i przydatną wiedzę w zakresie edukacji sportowej.

  Propozycja ta może służyć jako podstawowy krok w kierunku uzupełnienia braków w edukacji menedżerów sportowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko w przypadku uniwersytetów uczestniczących w projekcie, ale także w krajach sąsiednich (Słowacja, Czechy, Rumunia, Słowenia i Chorwacja), oferując im zaktualizowane materiały dydaktyczne do dalszego wykorzystania. Główną grupą docelową projektu są przyszli studenci uniwersytetów, którzy mogą zdobyć kluczowe kompetencje i podstawy zorientowanego na rynek zarządzania sportem w oparciu o opracowane programy nauczania. Kolejnymi grupami docelowymi są uniwersytety, które chcą akredytować programy nauczania menedżerów sportowych i włączyć materiały dydaktyczne opracowane w ramach tego projektu do swojej oferty szkolnictwa wyższego. Trzecią grupą docelową są podmioty sektora sportowego, które – po ukończeniu programu opartego na wynikach projektu – będą w stanie zracjonalizować swoją działalność, dostosować ją do istniejących europejskich modeli sportowych zgodnie z celami i zasadami określonymi w Białych Księgach Unii Europejskiej oraz wprowadzić sektor sportowy na mechanizmy biznesowe, wzmacniając tym samym znaczenie tej branży w gospodarce europejskiej.

  Międzynarodowe partnerstwo jest uzasadnione współpracą ekspertów z partnerskich uniwersytetów, którzy mają wysokie kwalifikacje do włączania najnowszych wyników badań naukowych do opracowywanych programów nauczania. Co więcej, dzięki temu partnerstwu można wymieniać się wieloletnią i sprawdzoną metodologią nauczania instytucji partnerskich. Wreszcie, wartością dodaną może być włączenie specyfiki kultury (sportowej) i najlepszych praktyk do studiów przypadku nowych programów nauczania.

  Wreszcie, współpraca między partnerami konsorcjum w ramach tego projektu położy podwaliny pod dalsze działania wykraczające poza projekt, mające na celu ustanowienie wspólnych programów międzynarodowych, które niekoniecznie koncentrują się na nauczaniu, ale raczej na wspólnych programach badawczych.

   

  Zarządzanie Sportem

  Sport dla zdrowia

  Każdego dnia dokonujemy wyborów, które wpływają na naszą kondycję i zdrowie, a jednym z podstawowych zachowań zdrowotnych jest aktywność fizyczna. Wpływa ona na większość aspektów codziennego funkcjonowania człowieka.
  Uczestnicząc w kursie „Sport dla zdrowia”, zdobędziesz najnowszą wiedzę na temat planowania, programowania i optymalizacji  ćwiczeń prozdrowotnych oraz poznasz etiologię i czynniki ryzyka chorób niezakaźnych. Zdobędziesz umiejętności diagnozowania stanu zdrowia, identyfikowania czynników ryzyka i formułowania zaleceń dotyczących aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych.
  Podczas kursu dowiesz się, czym jest trening funkcjonalny, jak prawidłowo programować i optymalizować ćwiczenia z wykorzystaniem najnowszej wiedzy naukowej i zaleceń ekspertów, aby stopniowo rozwijać zdrowe nawyki.
  Poznasz również najważniejsze kwestie dotyczące roli odżywiania przy uprawianiu sportu dla zdrowia.


  Sport dla zdrowia

  Podstawy fizjologii wysiłku

  Ekonomia sportu

  Metodologia badań w naukach o sporcie

  Marketing sportowy

  Pedagogika sportu

  The publication reflects only the position of the author(s). The European Commission and the National Agency are not responsible for the substantive content published therein or for the use of the information therein contained.
   
  Unless otherwise stated, all materials on the site are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).