• MOSMEN

  Razvoj Master nivoa Sportskog menadžmenta sa posebnim akcentom na oblast Ekonomika sporta

  MOSMEN

  Project title: Development of the Master level of Sports Management with special emphasis on the field of Sports
  Project Acronym : MOSMEN
  Registration number: 2020-1-PL01-KA203-081993
  Duration of the project: 01/09/2020 – 31/08/2023
  Total budget: 265 903 EUR
  Coordinator: John Paul II University in Biala Podlaska, Poland
  Partners: University of Novi Sad, Serbia
                   University of Pecs, Hungary

  Sportska industrija je doživjela potpunu transformaciju nakon političkih i ekonomskih promjena u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE). Socijalistički model upravljanja sportom upravljao je sportskim udruženjima, klubovima i sportskim organizacijama na centralno kontrolisan način. Međutim, potreban je novi pristup sa pojavom tržišne ekonomije na različitim nivoima upravljanja sportom. U sportskoj industriji postoje i profitne i neprofitne organizacije koje se mogu osloniti na privatne i zajedničke resurse u različitim merama.
  Međutim, uobičajeno je da je osnova njihovog održivog poslovanja zasnovana na harmoniji sportskih i ekonomskih ciljeva kao i širenju upravljačkog pristupa.
  Dok u Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi ovaj pristup ima decenijsku tradiciju, to se ne može reći za region CIE zbog njegovih istorijskih karakteristika. U sektoru postoji veliki nedostatak profesionalaca koji imaju uvid kako u specifičnosti sportskih aktivnosti, tako i u procese poslovanja poslovnih organizacija i istovremeno su u stanju da ove dve oblasti integrišu u svoj rad.
  Obrazovanje sportskog menadžmenta kao relativno mlada oblast u obrazovanju iz oblasti nauke o sportu nije sazrelo u svojoj obrazovnoj strukturi, nastavnim materijalima, metodologiji nastave ili institucionalnom nivou u regionu CIE. Iako je magistarska edukacija sportskih menadžera već počela u Mađarskoj u poslednjoj deceniji, to se ne može reći za druge zemlje u regionu poput Poljske i Srbije. Bez ispravljanja ovog nedostatka teško je zamisliti stvarnu promenu privrednog sistema u oblasti sporta, koja pretpostavlja da sportske organizacije vode dobro obučeni profesionalci sa znanjem kako iz sporta tako i iz ekonomije.

  Ovaj projekat pokušava da doprinese zatvaranju ovog jaza u obrazovanju o sportu tako što će obezbediti nastavne planove i programe koji uključuju relevantna teorijska i praktična znanja za buduće sportske menadžere. Sve institucije učesnice su posvećene uspostavljanju i razvoju osnova obrazovanja u oblasti sportskog menadžmenta u CIE.


  Cilj projekta je da se 6 prioritetnih kurseva engleskog jezika ugradi u obrazovanje sportskog menadžmenta na tri univerziteta učesnica korišćenjem inovativnih tehnika e-učenja, koje će studentima i nastavnicima pružiti važna i korisna znanja u obrazovanju o sportu.

  Ovaj predlog može poslužiti kao temeljni korak za otklanjanje nedostataka u obrazovanju sportskih menadžera u regionu CIE, ne samo u slučaju univerziteta koji učestvuju u projektu, već iu zemljama u okruženju (Slovačka, Češka, Rumunija, Slovenija i Hrvatska) nudeći im ažuriranje nastavnih materijala za dalju upotrebu. Primarna ciljna grupa projekta su budući studenti, koji na osnovu razvijenih nastavnih planova i programa mogu steći ključne kompetencije i osnovne elemente tržišno orijentisanog sportskog menadžmenta. Daljnji ciljevi su univerziteti koji žele da imaju akreditaciju nastavnih planova i programa sportskih menadžera i da ugrade nastavne materijale razvijene ovim projektom u svoj ponuđeni portfolio visokog obrazovanja. Treća ciljna grupa su akteri sportskog sektora, koji će po završetku programa zasnovanog na ishodu projekta moći da racionalizuju svoje poslovanje, da ga prilagode postojećim evropskim sportskim modelima prema ciljevima i principima navedenim u dokumentu. Bele knjige Evropske unije, a sportski sektor polaže na poslovne mehanizme, čime se jača značaj grane u evropskoj privredi.

  Međunarodno partnerstvo je opravdano saradnjom partnerskih univerzitetskih stručnjaka, koji su visoko kvalifikovani da inkorporiraju najsavremenije nalaze naučnog istraživanja u nastavne planove i programe koji će se razvijati. Štaviše, ovim partnerstvom može se razmeniti dugogodišnja i proverena metodologija nastave partnerskih institucija. Konačno, dodatna vrednost može biti uključivanje specifičnosti (sportske) kulture i najbolje prakse u studije slučaja novih nastavnih planova i programa.
  Na kraju, ali ne i najmanje važno, saradnja između konzorcijuma partnera u okviru ovog projekta postaviće osnovu

   

  ŠPORTNI MENEDŽMENT

  Zdravlje Sport

  Svakodnevno donosimo odluke koje utiču na našu kondiciju i zdravlje, a jedno od osnovnih zdravstvenih ponašanja je fizička aktivnost. To utiče na većinu aspekata svakodnevnog funkcionisanja osobe.
  Pohađanjem kursa Zdravstveni sport, steći ćete najnovija znanja o planiranju, programiranju i optimizaciji zdravstvenog sporta i naučiti o etiologiji i faktorima rizika nezaraznih bolesti. Steći ćete veštine u dijagnostici zdravstvenih stanja, identifikovanju faktora rizika i davanju preporuka za fizičku aktivnost za različite starosne grupe.
  Tokom kursa naučićete šta je funkcionalni trening, kako pravilno programirati i optimizovati vežbu koristeći najnovija naučna saznanja i preporuke stručnjaka za postepeno razvijanje zdravih navika.
  Takođe ćete naučiti o najkritičnijim pitanjima koja se tiču uloge ishrane u zdravstvenom sportu.


  Zdravlje Sport

  Osnovi fiziologije vežbanja

  Sports Economics

  Metodologija istraživanja u sportskim naukama

  Sportski marketing

  Sportska pedagogija

  The publication reflects only the position of the author(s). The European Commission and the National Agency are not responsible for the substantive content published therein or for the use of the information therein contained.
   
  Unless otherwise stated, all materials on the site are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).